U Ş A K  İ L İ
İ L G E N E L  M E C L İ S İ  K A R A R I
Seçim  Dönemi : 12
                                      Toplantı Dönemi: Mayıs 2018
 
 
Karar No   
:
105.
 
Özet: İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerde eski misafirhanede bulunan odaların büro olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilmesi uygun bulunmaması.
Toplantı  Günü
:
03.05.2018
 
Oturum
:
2.
 
Saat
:
10.30
 
             İl Genel Meclisi Mehmet NACAR’ ın Başkanlığında üyelerden Hüseyin GÜRPINAR, İlknur ERTUĞRUL, İbrahim CEVHER, Nadi SANCAR, Kudret YAMAN, Abdülkadir KILINÇ, Hasan YILMAZ, Kürşat CEYLAN, Mesut YALÇIN, Yılmaz TOZAN, Alaettin FURTANA, H.Hüseyin ERDEM, Hakan TURGUT, Selim SAKA, Tarık ÇORUK, Veli ÖZER, Şahin ERDOĞAN’ ın iştirakiyle toplandı.
 
 
VERİLEN  KARAR                                    :
 
 
            İl Genel Meclisine havale edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.04.2018 tarih ve 12 sayılı raporu ile Hukuk ve İdari İşler Komisyonunun 30.04.2018 tarih ve 06 sayılı raporu görüşüldü.
            İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerde bulunan kapatılan misafirhanenin odalarının büro olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilmesi İl Genel Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 135 sayılı kararında misafirhanenin kapatılması gerekçeleri arasında İl Özel İdaresinin büro ihtiyaçları da yer aldığından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tahsis isteğinin kabul edilmemesine oy birliği ile karar verildi.
Gereği yapılmak üzere karar örneği ve eklerinin İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine.
    İl Genel Meclisi Başkanı                      Kâtip Üye                                       Kâtip Üye
 
           
 
        Mehmet NACAR                            Tarık ÇORUK                              Kürşat CEYLAN