Skip to content
Anasayfa arrow Müdürlükler arrow İnsan Kay. Ve Eğitim Müd.

 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

Muhammed ÖZDEMİR

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.V.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde başta müdür vekilliği görevinde Muhammed ÖZDEMİR olmak üzere, Şef A.Metin OTURAKLI, Şef Serpil TUNCAY, Mutemet Tevfik BİLER işçi kadrosunda Muhammet KAYA, Selim DOĞA, İsmail DEĞİRMENCİ, Şerif AYDIN, görev yapmaktadır.

 

Görev Tanımı :

 

1.Personelin özlük ve sicil kayıtlarının tutulması,
2.Atama ve nakil ile ilgili işlerin yürütülmesi,
3.Personel derece ve kademe terfilerinin yapılması,
4.Personelin emeklilik işlemlerinin yapılması,
5.Personelin izin, istirahat ve sağlık kuruluşlarına sevki ile benzer işlemler ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi ve yıllık izin onaylarının hazırlanması,
6.Sicil raporlarının yasalar çerçevesinde tutulması
7.Disiplin ile ilgili işlemleri yürütmek,
8.İşçi statüsündeki çalışanların işe alınması ve özlük işlemlerinin takibi ve sicil dosyalarının düzenlenmesi,
9.Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin yürütülmesi,
10.İnsan kaynakları bilgi bankası oluşturulması,
11.Personel hareketlerinin belirli periyotlar halinde nicel ve nitel istatistikî bilgilerinin düzenlenmesi,
12.Özel İdare birimlerinde ilgili mevzuat gereği staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
13.Geçici işçi iş ve işlemleri ile ilgili olarak vize işlemlerini yürütmek,
14.Norm Kadro ilke ve standartlarının uygulamasını yapmak,
15.Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer işlemleri yürütmek,