UŞAK İL ÖZEL İDARESİ
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI FORMU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Yerüstü suyundan cazibeli sulama tesisi yapımı

 1. Muhtarlık veya Belediye başkanlığı tarafından verilecek dilekçe
 2. Üzerinde inşaat çalışması yapılacak olan arazi sahiplerinden alınacak muvafakatname                                           Tesisin Ormanlık alanla ilgili olması halinde Muhtarlık/Belediye Başkanlığı tarafından alınacak Orman Geçiş İzni Belgesi
 3. Muhtarlık/Belediye Başkanlığı tarafından tesisin işletileceğine dair taahhütname
 4. Tapu Kadastro Müdürlüğünden Muhtarlık/ Belediye Başkanlığınca alınmış sulama sahasını gösterir
  1/5000 ölçekli mülkiyetli topoğrafik harita

Not : 1 nolu belge talep anında, diğer belgeler İdare tarafından istendikçe verilecektir.

1 Yıl
(Program Süresince)

2

Yerüstü suyundan terfili sulama tesisi yapımı

 1. Muhtarlık veya Belediye başkanlığı tarafından verilecek dilekçe                                                        
 2. İdare tarafından istendiği takdirde Sulama Kooperatifi kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi ve Üye Listesi
 3. Üzerinde inşaat çalışması yapılacak olan arazi sahiplerinden alınacak muvafakatname                                              
 4. Tesisin Ormanlık alanla ilgili olması halinde Muhtarlık/Belediye Başkanlığı/Sulama Kooperatifi
  tarafından alınacak Orman Geçiş İzni Belgesi
 5. Muhtarlık/Belediye Başkanlığı/Sulama Kooperatifi tarafından tesisin işletileceğine dair taahhütname                     
 6. Tapu Kadastro Müdürlüğünden Muhtarlık/ Belediye Başkanlığı/Sulama Kooperatifince alınmış
  sulama sahasını gösterir 1/5000 ölçekli mülkiyetli topoğrafik harita

Not : 1 nolu belge talep anında diğer belgeler İdare tarafından istendikçe verilecektir.

1 Yıl
(Program Süresince)

3

Sulama Göleti

 1. Muhtarlık veya Belediye başkanlığı tarafından verilecek dilekçe ( Örnek-4 )
 2. İdare tarafından istendiği takdirde Sulama Kooperatifi kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi ve Üye Listesi
 3. Üzerinde inşaat çalışması yapılacak olan arazi sahiplerinden alınacak muvafakatname ( Örnek-2 )
 4. Tesisin Ormanlık alanla ilgili olması halinde Muhtarlık/Belediye Başkanlığı/Sulama Kooperatifi
  Başkanlığı tarafından alınacak Orman Geçiş İzni Belgesi
 1. Tapu Kadastro Müdürlüğünden Muhtarlık/ Belediye Başkanlığı/Sulama Kooperatifince alınmış
  sulama sahasını gösterir 1/5000 ölçekli mülkiyetli topoğrafik harita

Not : 1 nolu belge talep anında, diğer belgeler İdare tarafından istendikçe verilecektir.

1 Yıl
(Program Süresince)

4

Hayvan içme suyu amaçlı gölet yapımı

 1. Muhtarlık veya Belediye başkanlığı tarafından verilecek dilekçe                                             
 2. Üzerinde inşaat çalışması yapılacak olan arazi sahiplerinden alınacak muvafakatname ( Örnek-2 )
 3. Tesisten faydalanacak çiftçilere ait İl veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tasdikli hayvan varlığı listesi
 4. Tesisin Ormanlık alanla ilgili olması halinde Muhtarlık/Belediye Başkanlığı tarafından alınacak Orman Geçiş İzni Belgesi
 5. Tesisin Muhtarlık/Belediye tarafından işletileceğine dair taahhütname

Not : 1 nolu belge talep anında, diğer belgeler İdare tarafından istendikçe verilecektir.

1 Yıl

5

Yapım işlerine ait hakediş ödemesi

 1. Yüklenicisine ait dilekçe
 2. Yüklenicisi tarafından Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış 5 takım hak ediş raporu
 3. Yüklenicisi tarafından kesilmiş fatura
 4. Hesaba havale yapılacaksa yüklenici dilekçesi

Not : 1 ve 2 nolu belgeler müracaat anında, 3 ve 4 nolu belgeler ise Hakedişin idarece onaylanmasından sonra verilir.

30 gün

6

Tarımsal Sulama amaçlı Elektrik Trafosu kurulması talebi

 1. Muhtarlık veya Belediye başkanlığı tarafından verilecek dilekçe
 2. Direk dikilecek yerlerdeki arazi sahiplerinin tamamına ait muvafakatname                                                      
 3. En az beş kişiden oluşan grubun Muhtarlık veya Belediye Başkanlığı onaylı Alçak Gerilim Hat Dağıtım Taahhütnamesi
 4. Su kullanım izinleri

(Derin Kuyu ise D.S.İ den alınacak).
Not : 1 nolu belge talep anında, diğer belgeler İdare tarafından istendikçe verilecektir.

1 yıl

7

Tarımsal Elektrik Tarifesinden Yararlanmak için

1-Dilekçe
2-Su kullanım izni (D.S.İ. den onaylı)
3-Tapunun fotokopisi

15 gün

8

Toprak-Su Kredisi

1-Dilekçe
2-Bankadan alınacak kredi limit yazısı
3-Proje
2-Su arama izni (D.S.İ. den onaylı)
2-Su kullanım izni (D.S.İ. den onaylı)
3-Tapunun fotokopisi
4-Proforma fatura ve işin bitiminde alınacak fatura
Not :1ve 2 nolu belge talep anında, diğer belgeler İdare tarafından istendikçe verilecektir.

60 gün

9

Mal alımı bedellerinin ödenmesi

 1. Yüklenicisi tarafından verilecek dilekçe
 2. Yüklenicisi tarafından kesilmiş fatura

30 gün

10

Yapım işlerine ait Geçici ve Kesin Kabul Yapılması

 1. Yüklenici tarafından verilecek dilekçe

30 gün

11

Yüklenici teminat iadesi

 1. Yüklenici tarafından verilecek dilekçe
 2. Teminatın tutulduğu iş adına SGK' dan alınmış ilişkisizlik belgesi
 3. Yüklenicinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge

7 gün

12

İş Deneyim Belgesi

 1. Yönetici/Denetleyici/Yüklenici tarafından verilecek dilekçe
 2. 2 adet fotoğraf

Not : 2 nolu belge yüklenici şahıs ise istenecektir.

15 gün

13

Yer altı suyundan  sulama tesisi yapımı

 1. Muhtarlık veya Belediye başkanlığı tarafından verilecek dilekçe                                                      
 2. Sulama Kooperatifi kurulacağına dair dilekçe                                              Üzerinde inşaat çalışması yapılacak olan arazi sahiplerinden alınacak muvafakatname                                              
 3. Muhtarlık/Belediye Başkanlığı/Sulama Kooperatifi tarafından tesisin işletileceğine dair taahhütname                        Tapu Kadastro Müdürlüğünden Muhtarlık/ Belediye Başkanlığı/Sulama Kooperatifince alınmış
  sulama sahasını gösterir 1/5000 ölçekli mülkiyetli topoğrafik harita

Not : 1 nolu belge talep anında diğer belgeler İdare tarafından istendikçe verilecektir.

1 Yıl
(Program Süresince)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    

İkinci Müracaat Yeri

İsim : Özcan ÇAM İsim : Yavuz YAŞA
Unvan : Tarımsal Hizmetler Md. V. Unvan : Genel Sekreter Yardımcısı
Adres : Ünalan Mah. Atatürk Bulvarı No:102  Adres : Ünalan Mah. Atatürk Bulvarı No:102 
Tel  : 0 276 223 12 70 Tel  : 0 276 223 12 70
Fax : 0 276 223 80 14 Fax : 0 276 223 80 14
E-posta   bilgi@usakozelidaresi.gov.tr Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır E-posta   bilgi@usakozelidaresi.gov.tr