U Ş A K  İ L İ
İ L G E N E L  M E C L İ S İ  K A R A R I
Seçim  Dönemi : 12
                                      Toplantı Dönemi: Aralık 2017
 
 
Karar No   
:
219.
 
Özet:  Sivaslı İlçesi Azizler Köyünde köyün ana yolları ve genişliklerinin halihazır harita ile kasastro paftalarına işlenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi.
 
Toplantı  Günü
:
05.12.2017
 
Oturum
:
03
 
Saat
:
09.00
 
             İl Genel Meclisi Birinci Başkan Vekili İbrahim CEVHER’in Başkanlığında, üyelerden Hüseyin GÜRPINAR, Kudret YAMAN, Nadi SANCAR, Abdülkadir KILINÇ, Hasan YILMAZ, Kürşat CEYLAN, Mesut YALÇIN, Yılmaz TOZAN, Alaettin FURTANA, H.Hüseyin ERDEM, Hakan TURGUT, Selim SAKA, Tarık ÇORUK, Veli ÖZER, Şahin ERDOĞAN’ ın iştirakiyle toplandı.
 
VERİLEN  KARAR    :
 
 
İl Genel Meclisine havale edilen İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 13.11.2017 tarihli Azizler konusu görüşüldü.
Sivaslı İlçesi Azizler Köyünde Köy Yerleşik Alanı Sınırı içinde köyün mevcut ana yolu, köyden diğer yerleşmelere ulaşan ana yollar ve köy içerisinde bulunan bazı boşlukların 3194 Sayılı İmar Kanunun 27. Maddesi uyarınca genişletilerek halihazır harita ile kadastro paftalarına işlenmesi konusunun mahallinde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Gereği yapılmak üzere karar örneği ve eklerinin İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine.
 
   İl Genel Meclisi                              Kâtip Üye                                 Kâtip Üye    
Birinci Başkan Vekili            
              
 
     İbrahim CEVHER                      Tarık ÇORUK                    Kürşat CEYLAN