Sivaslı

TARİH

Sivaslı topraklarında bilinen en eski uygarlık Hitittir. Hititler M.Ö. 800 yıllarında Anadolu’da siyasi birliği kurmuşlardır. Bu devirden kalma eserlere Tatar,Yayalar ve Ağaçbeyli Kasabalarında rastlanmaktadır.M.O. 1200 lerde Frigya egemenliği, M.Ö.670’te Lidya, M.O. 570’te Pers egemenliği görülür. M.O. 260 yılında bölge Bergama Krallığına, M.Ö. 132’de ise Roma İmparatorluğu hakimiyetine geçmiştir. M.S.395’te Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla bölge Bizanslıların eline geçmiştir. 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu Türklere açılmış, zaman zaman el değiştirmeler olmuşsa da bölge 1072’den itibaren Türk egemenliğinde kalmıştır. 1920 yılı Ağustosunda Yunanlılarca işgal edilmiş, 31 Ağustos 1922’de işgalden kurtulmuştur.

Anadolu’da Türk Birliği tesis edilince , Anadolu Beylerbeyliği, Bursa Vilayeti Kütahya Sancağı Işıklı kazasına bağlı köy olan Sivaslı, 1363 yılından 1908 yılına kadar Bursa vilayeti, Kütahya sancağı Uşak kazasının köyüdür. 1908 yılında nahiye, 1948 yılında belediye, 1953 yılında ilçe olmuştur.

COĞRAFYA 

Sivaslı il merkezinin güneydoğusunda, Uşak-Denizİi karayolunun 35. Km.sinde, Bulkaz Dağı’nın batı eteklerinde kurulmuştur. Kuzey doğusunda Banaz, doğuda Afyon-Sandıklı, güneyde Denizli-Çivril, güney batıda Karahallı, batıda Ulubey ilçeleri ile çevrilidir. Bulkaz Dağı Uşak-Denizli il sınırının olduğu yerde Kuruçay vadisi ile ikiye ayrılır. Güney kısmı Bulkaz Dağı, kuzey kısmı ise Karadağ adını alır. Yüksekliği 1990 metredir. Ardıç ormanları ile özellik arz eder. İlçenin diğer kısımları hafif engebelik ve düzlüktür. Arazi doğudan batıya doğru alçalma gösterir. Büyük Menderes nehrinin kollarından Banaz çayı ilçe topraklarından geçmektedir. İç Ege’de hakim olan karasal İklim hüküm sürer. Dağlık kesimlerde çam,ardıç ve meşeden oluşan ormanlar bulunur.

İlçenin yüzölçümü 507 Km2, denizden yüksekliği 1050 metredir.